Trix Express verloting

Beste donateurs van de Stichting Trix Express,
Hierbij een kort schrijven namens het bestuur van de Stichting Trix Express.

Nog 4 clubdagen dan zitten we al op de vijftigste clubdag die door de Stichting Trix Express is
georganiseerd.
Op de komende vier clubdagen, te beginnen met de clubdag van 31 maart aanstaande, zullen
daarom per clubdag 50 prachtige TRIX-boeken verloot worden.

Er zijn enkele afspraken waaraan u zich dient te houden:
1. U bent donateur van de Stichting Trix Express en persoonlijk aanwezig.
2. U zet op de achterkant van uw toegangsbewijs duidelijk uw naam en woonplaats en eventueel uw
donateursnummer.
3. U levert uw toegangsbewijs in op de clubdag voor 14.00 uur;
4. U komt persoonlijk voor 16.00 uur uw prijs ophalen;
5. Niet opgehaalde prijzen vervallen;
6. Winnaars mogen de volgende keren niet meedoen;
7. Het bestuur is uitgesloten van deelname.

Tussen 14.30 en 15.00 worden de prijswinnaar bekend gemaakt. De namen van de winnaars worden
op een bord geschreven.
Succes allemaal!
(Deze verloting wordt dus nog 3 clubdagen herhaald.)


Nu we toch aan het schrijven zijn. Voor alle leden:

Hier enkele wensen van het bestuur:
1. Willen de tafelhouders hun tafels na ontruimen inklappen en hun stoelen in het midden van de
zaal brengen. En mogelijk even helpen om ze op te stapelen;
2. Kunnen we met zijn 39-én allen tegelijk nog een drankje nuttigen. Maakt het nog weer gezelliger!
Opgave voor de maaltijd kan nog steeds bij j.w.leguit@online.nl
3. U levert een ingevuld formulier voor de automatische incasso in bij de secretaris.
(Als u dit nog niet gedaan heeft);
4. Als u geen gebruik maakt van de automatische incasso zorgt u ervoor dat voor het einde van
januari uw bijdrage is overgemaakt.

Namens het bestuur,
Ronald Geskus,
uw secretaris.

De prijs! Komt