Tag Archives: replica doosjes Trix Express

Replica Trix dozen

Een Trix Express liefhebber vervaardigt replica Trix doosjes in eigen beheer. De doosjes zijn bijna niet te onderscheiden van de originele exemplaren.

Meer hierover leest U hier.

Trix replica dozen.

Ein Trix Express Trix Liebhaber produziert Replik Boxen uns. Die Boxen sind kaum zu unterscheiden von den Originalen.

Mehr Informationen hier.


A Trix Express enthusiast manufactures replica boxes himselves. The boxes are almost indistinguishable from the originals.

More information here.