Replica Trix Express dozen

Een Trix Express liefhebber vervaardigt replica Trix doosjes in eigen beheer. De doosjes zijn bijna niet te onderscheiden van de originele exemplaren.
De gebruikte materialen en gewicht van het gebruikte papier en de karton soort zijn nagenoeg identiek als van de ons bekende Trix doosjes. Het is een goed alternatief om uw kostbare Trix materieel in een veilig en Trix gelijkend doosje op te bergen.
Bij interesse kunt u altijd contact met mij opnemen via een mail naar trixexpress@chello.nl of gebruik het hiernaast vermelde Contact formulier. Graag de code vermelden (TrixRep nummer).

For the UK:

A Trix Express enthusiast manufactures replica boxes himselves. The boxes are almost indistinguishable from the originals.
The materials and weights of used paper and cardboard types are almost identical as the known Trix boxes. It is a good and solid alternative to store your valuable equipment in a safe Trix similar case.
If interested, you can always contact me via mail to trixexpress@chello.nl or use the contact form on the right. Please indicate the code (TrixRep number) that you are interested in.

Deutsch:

Ein Trix-Express-Enthusiasten fertigt selbst Replik-Boxen. Die Boxen sind fast ununterscheidbar von den Originalen.
Die Materialien und Gewichte von Altpapier und Karton sind fast identisch wie die bekannten Trix-Boxen. Es ist eine gute Alternative, Ihre wertvolle Ausrüstung in einem sicheren Trix ähnlichen Fall zu speichern.
Bei Interesse können Sie mich jederzeit per Mail an trixexpress@chello.nl kontaktieren oder über das Kontaktformular auf der rechten Seite. Bitte geben Sie den Code (TrixRep Zahl) an, für den Sie sich interessieren.