Replica Trix dozen

Een Trix Express liefhebber vervaardigt replica Trix doosjes in eigen beheer. De doosjes zijn bijna niet te onderscheiden van de originele exemplaren.

Meer hierover leest U hier.

Trix replica dozen.

Ein Trix Express Trix Liebhaber produziert Replik Boxen uns. Die Boxen sind kaum zu unterscheiden von den Originalen.

Mehr Informationen hier.


A Trix Express enthusiast manufactures replica boxes himselves. The boxes are almost indistinguishable from the originals.

More information here.